A mond, beszél igék szinonimái

Eddig 186. Mondani, egy irányt jelent, beszélni kettőt, de mindenféleképpen szinonimái egymásnak. Elkezdtük összegyűjteni e két szó rokonértelmű szavait, első nekifutásra össze is jött nyolcvanegynéhány, és a lista azóta is folyamatosan bővül. A magyar nyelvben attól van ilyen sok szinonimája ennek a szónak, mert ezek közül nagyon sok az „el” igekötővel használt állathang és hangutánzó szó, mint például elsusog, elbúg, elsziszeg, elröfög.
Ez is egy folyamatosan bővülő bejegyzés, azaz a hozzászólásokban és levelekben elküldött további szinonimákat folyamatosan teszem fel a listára.

1.

arcába vág

94.

mond

2.

állít vmit

95.

mormog

3.

beszél

96.

mormol

4.

beszélget

97.

(el)morog

5.

(el)béget

98.

nótázik

6.

(el)böfög

99.

(el)nyávog

7.

(el)brekeg

100.

(el)nyekereg

8.

(el)brummog

101.

nyelvel

9.

(el)bőg

102.

(el)nyikorog

10.

(el)búg

103.

nyilatkozik

11.

cincog

104.

(el)nyirvákol

12.

csacsog

105.

nyomja a dumát

13.

(el)csámcsog

106.

nyomja a rizsát

14.

(el)csepegtet (vmi információt)

107.

nyomja a sódert

15.

cseveg

108.

nyomja a vakert

16.

cseverészik

109.

(el)nyögdécsel

17.

csérog

110.

(el)nyökög

18.

csicsereg

111.

(el)nyöszörög

19.

csipog

112.

(el)nyuszog

20.

csiripel

113.

(el)nyüszög

21.

csivitel

114.

ordibál

22.

(el)csöpögtet (vmi információt)

115.

ordít

23.

(el)csurrog

116.

óbégat

24.

(el)dadog

117.

(el)ógmóg

25.

dalol

118.

(el)panaszkodik (neki vmit)

26.

(el)darál

119.

papol

27.

(el)dicsekszik

120.

(el)pityereg

28.

diktál

121.

pityog

29.

diskurál

122.

pletykál

30.

(el)dorombol

123.

pofázik

31.

dödög

124.

prédikál

32.

(el)döngicsél

125.

pusmog

33.

dörmög

126.

(el)rebeg

34.

dumál

127.

referál

35.

dumcsizik

128.

regél

36.

dumcsi partizik

129.

rikácsol

37.

duruzsol

130.

rizsázik

38.

dünnyög

131.

(el)rí (vmit neki)

39.

ecsetel

132.

(el)röfög

40.

előad

133.

salátázik

41.

énekel

134.

(el)sápítozik

42.

értekezik

135.

(el)sipákol

43.

érvel

136.

(el)sipítozik

44.

fecseg

137.

(el)sír (vmit neki)

45.

(ki)fejt

138.

(el)sivítozik

46.

felesel

139.

skandál

47.

felkiált

140.

smurrog

48.

gagyog

141.

sóderol

49.

gőgicsél

142.

(el)sóhajtozik

50.

gügyög

143.

(el)sorol

51.

hablatyol

144.

susmog

52.

(el)hadar

145.

susmorog

53.

hadovázik

146.

susmotol

54.

hangsúlyoz

147.

(el)susog

55.

(el)harsog

148.

sustorog

56.

(el)hápog

149.

suttog

57.

(el)hebeg

150.

sutyorog

58.

(el)henceg

151.

súg

59.

(el)hörög

152.

süketel

60.

(el)huhog

153.

szájal

61.

(el)hüppög

154.

szajkózik

62.

jártatja a lepcsest

155.

szaval

63.

jártatja a száját

156.

(el)szipog

64.

karattyol

157.

(el)sziszeg

65.

kántál

158.

szóban fejezi ki magát

66.

károg

159.

szól

67.

kiabál

160.

szónokol

68.

kiált

161.

szót ejt

69.

kijelent

162.

szót vált

70.

kikürtöl

163.

szövegel

71.

kommunikál

164.

(el)szuszog

72.

konzultál

165.

tárgyal

73.

kornyikál

166.

társalog

74.

kotyog

167.

tépi a lepcsest

75.

(el)kottyant

168.

tépi a száját

76.

közöl

169.

tereferél

77.

(el)krákog

170.

traccsol

78.

(el)kukorékol

171.

traccspartizik

79.

kurjant

172.

trécsel

80.

kurjongat

173.

(el)trillázik

81.

(ki)kürtöl

174.

(ki)trombitál

82.

(el)kvartyog

175.

ugat

83.

locsog

176.

üvölt

84.

locsog-fecseg

177.

(el)vinnyog

85.

lotyog

178.

(el)virnyákol

86.

löki a dumát

179.

(el)virnyog

87.

löki a rizsát

180.

(el)visít

88.

löki a sódert

181.

(el)visítozik

89.

löki a vakert

182.

(el)vonyít

90.

magyaráz

183.

(el)zeng

91.

(el)makog

184.

(el)zizeg

92.

(el)mekeg

185.

(el)zokogja

93.

mesél

186.

(el)zümmög

7 megjegyzés: