Hafnium, valamint az izotópok használata (Hevesy György)

Hevesy György, az izotópos nyomjelzés atyja.
Hevesy György az atomtudomány legnagyobbjai közé  tartozik. A radioaktív izotópos nyomjelzés módszerének feltalálásáért kémiai Nobel-díjjal tüntették ki 1943-ban.
Budapesten született 1885. augusztus 1-jén. A budapesti Piarista Gimnáziumban tanult. Egyetemi tanulmányait a budapesti, berlini és freiburgi egyetemeken végezte. Pályafutását a zürichi egyetem tanársegédeként kezdte, Richard Lorenz mellett, majd a karlsruhei műegyetemen Haber, Manchesterben Rutherford és Londonban Moseley mellett dolgozott. Ezután a budapesti egyetemen működött magántanárként. 1920-ban a koppenhágai egyetemre ment, ahol Niels Bohr intézetében dolgozott. 1926-ban a freiburgi egyetem kémia professzorának hívták meg. A nácizmus elől megint Koppenhágába, majd annak német megszállása után Svédországba költözött és a stockholmi egyetemen dolgozott.
1966. július 5-én halt meg kedvenc városában, Freiburgban. A családja kívánságára 2001. április 19-én szülővárosában, Budapesten ünnepélyes keretek között helyezték hamvait örök nyugalomra.
Hozzájárult az izotópok fogalmának tisztázásához, úttörője volt az izotópok alkalmazásának a biológiai, metallurgiai és botanikai kutatásában. Felfedezte, hogy a szamárium radioaktív alfa-sugarakat bocsát ki magából.
Az analitikai kémia számára feltalálta a röntgen-fluoreszcenciás (1932), az izotóphígításos (1931) és a neutronaktivációs (1934) analitikai módszereket. Felfedezte a periódusos rendszer egyik utolsó ismeretlen elemét, a hafniumot (1923).
A radioaktív izotópok alkalmazásával vizsgálta a növények és állatok anyagcsere-folyamatait. A módszer lényege, hogy apró mennyiségben hozzákeverik a radioaktív izotópot a vele kémiailag azonosan viselkedő elemhez, amely bármely szervezetbe juttatva sugárzással jelzi a megtett útvonalat.
A mai orvostudomány rengeteget köszönhet Hevesynek. Az általa kidolgozott módszereket mind a mai napig rutineljárásként alkalmazzák a klinikákon, így őt tekinthetjük a nukleáris orvostudomány (nukleáris medicina) megalapozójának.

Forrás: Izotop.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése