Gyirmóthy Gábor: Nyelvünk rejtelmei

Nyelvünk rejtelmei
(Bencze Imre tiszteletére)   

Nem egyszerű ám a magyar, 

ne hidd azt barátom !
A rendhagyás csődületét
majd’ mindenütt látom:

„Együtt élnek” vér és az ér.

A vér „eret szeret”.
Tárgyesetben vért mondunk csak,
másrészt viszont eret.

A vér, a bér, a dér, a tér

„rokonhangzó” szavak,
sőt a csér is, mely madártól
rettegnek a halak.

A többesszám: vérek, bérek,

nem különben: csérek,
de mit művel dér és a tér ?
Azonnal rátérek:

Nagy hidegben talajmentén

dúlnak derék derek.
Városokban nem ritkák a
tágas, kerek terek.

A vár, a szár, a zár, a gyár,

tár és sár, sőt cár is,
hogy’ festenek tárgyesetben ?
Megmutatom máris:

Várat, szárat, zárat, gyárat,

tárat, viszont sarat !
S hogy a cár csak cárt-tá válik,
meglepetést arat !

Szén és a kén egy-egy elem,

ám ne húnyjunk szemet:
Szenet a szén tárgyesetben,
de nem mondunk kenet !

Kénes kenőcs kézre kenve,

viszont lehet kenet
(kénes gyógyfürdő után meg:
büdös hazamenet ...).

Jelöljük hát eként a ként,

ha a mondat tárgya:
„Ki mondja meg, tartalmazhat
ként is a műtrágya ?”

A kén, a mén, a gén, a szén

hasonlón csengenek.
Többesszámuk: kének, mének,
gének, viszont szenek !

A hal, a fal, a dal, a bal,

vegyük ezt a négyet.
Ki ezeket rendben hiszi,
bizony nagyot nézhet:

A tárgyeset: halat, falat,

ámde dalt és balt !
E két utóbbinál a t
vajon a-kat falt ?

Halon, falon, dalon, balon.

Rend van itten kérem !
o áll az n előtt mindig,
vagy tán csak e téren ?

Dalok s balok a többesszám,

ámde: halak, falak !
Mért bukkant föl megint e két,
különböző alak ?

Az ilyesmi nem kivétel,

van egy egész nyaláb.
Többek között – amint látjuk –
ilyen a báb s a láb.

Lábat mondok, bábot mondok,

s ezért lábak, bábok.
Láb a bábon, báb a lábon,
ha mindent jól látok.

A kéz, a réz, a méz, a géz,

Íme eme négyek,
ki kívánná, hogy közöttük
különbséget tégyek ?

Pedig látjuk: kezek, rezek,

ámde: mézek, gézek,
hogyha merő gonoszságból
többesszámra nézek.

A tárgyeset kezet, rezet

és hát persze mézet.
De félszegen gézt mondunk csak,
világért sem gézet !

A dél, a bél, a fél, a tél,

nyél és cél, e hatok:
hangzásukban különbséget
sehol sem láthatok.

Delek, belek, felek, telek,

nyelek, viszont célok !
E tény fölött meghökkenni
bizony nem csak fél ok !

Delet, belet, felet, telet,

nyelet, de csak célt !
Volt, ki ezen úgy elámult,
hogy csak addig élt !

A rög, a dög, a szög – ezek

hármasát, ha nézzük,
különcködésben – úgy tűnik –
nincsen semmi részük.

Tárgyesetük rögöt, dögöt

– Uram fia ! – szöget !
Hát erre a magyarázat
vajon honnan jöhet ?

Tű és a fű miért választ

egy-egy külön utat,
ha az ember tárgyesetet,
többesszámot kutat ?

Fenyők alatt gyakran látunk

fenyőtűt és füvet;
nem szeretek tűkön ülni,
enyhébbek a füvek ...

Hasonlóan cseles szavak:

a kő, a tő, a cső,
amelyekhez csatlakozik
a nő, a vő, a hő.

Hármuk-hármuk, melyen járnak,

külön-külön ösvény.
Magyarázatot keresel ?
Aki adná, fösvény !

Követ, tövet, csövet, viszont:

nőt és vőt és hőt !
Első hármuk tárgyesete
v-betűvel szőtt.

Ugyanígy a többesszámban !

S törheted a főt:
eme „kétirányú szabály”,
milyen üstben főtt ?

A szó, a jó, a só, a tó,

hó s végül a ló,
nézzük meg, a szabály rájuk
vajon miket ró ?

A szót, a jót, a sót, ámde

csak: tavat és havat.
Akkor viszont vajon miért:
lovat és nem lavat ?

Heg és a szeg, két szép szavunk,

de ki venné zokon,
hogy hangzásuk nem azonos,
csupán félig rokon ?

Zárt e-vel mondom ki, hogy: szeg

(ha levegőt veszek),
másképpen hangzik itt az e,
mint e szóban: keszeg !

A heg e-je nyitott hangú

– teljesen elrontom –,
ha olyan e kerül bele,
mint a szegnél mondom !

Nézzük most a tárgyesetet,

t előtti e-ket,
nyitott e, vagy zárt e tölt majd
e szavakba lelket ?

A hegnél a nyílt e után

zárt e következik,
a szeg után – pont fordítva –
nyitott e kérkedik !

Hegek, szegek – heget, szeget,

viszont: hegen, szegen !
Hogy rendhagyott rendetlenség
rendhagyottabb legyen ?

Miért van ez így ? Ki tudja ?

Ne törj rajta fejet.
Elég, ha az én fejembe
ütögetett szeget !

(Kihúztam én a fejemből,

nem maradt ám bent szeg,
már a helye is begyógyult,
s nincs heg, amely henceg ...!)

(A vas, a has, a sas, a kas,

róluk nem mesélek,
mert a rendhagyással már egy
másik versben élnek.)

Ámde kérdés, ha szavaink

több úton is járnak,
melyik út a rendhagyója
és melyik szabálynak ??

Mennyi mindent kell tanulni

szegény idegennek,
míg nála e nyalánkságok
önműködőn mennek !

Gyimóthy Gábor,

Zollikerberg, 2012 XII. 15.

Forrás: Nyelvkritika.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése