Quo vadis Homo Hungariqus 16. (Jelenések könyve, A hét pecsét)

Ahhoz hogy megértsük sorsunkat, ismernünk kell az igazi múltunkat, nyelvünk gyökereit, és ha ismerjük ezeket, akkor látni fogjuk a jövőnket és egyúttal megértjük jelenünket is.
Sokan, sokféleképpen próbálták már meg értelmezni a Jelenések könyvét, különösen azon belül a hét pecsét titkát. Mondhatjuk „régi történet” ez, hiszen a nyelvünkben régóta megtalálható és közismert a „hétpecsétes titok” kifejezés is innen ered. Pecsét. Mit is jelenhet önmagában ez a szó? Megpecsételni, lepecsételni valamit, annyi mint törvényt hozni, és a pecsét feltörése egyúttal a törvény megtörését is jelenti. János apostol írta le látomásait a „Jelenések könyve”-ben, meglátások, látomások, amik mint mindig most is szimbólumokban, képekben jelennek meg, rébuszokban megfogalmazva, és aztán amikor az érintettek megérnek rá, akkor megértik ezeknek a látomásoknak, jövendöléseknek a pontos mondanivalóját. A „Jelenések könyve”-nek az embereket talán leginkább foglalkoztató része a hét pecsétet leíró szakasz, amit ide most – az érthetőség kedvéért – bemásolok.

Az első hat pecsét. 1Akkor láttam, hogy a Bárány feltöri a hét pecsét közül az elsőt. Erre hallottam, hogy a négy élőlény egyike mennydörgő hangon így kiáltott: "Jöjj (és nézd)!" Egy fehér lovat pillantottam meg. 2A rajta ülőnek kézíja volt. Koronát nyújtottak neki, és ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.
3Mikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény kiáltja: Jöjj (és nézd!)" 4Egy tűzvörös ló vágtatott elő. Lovasa hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Hosszú kardja volt.
5Mikor a harmadik pecsétet feltörte, hallottam, hogy a harmadik élőlény kiáltja: "Jöjj (és nézd!)" Erre egy fekete lovat pillantottam meg. Lovasának kezében mérleg volt. 6A négy élőlény között szózat hallatszott: "Egy mérő gabona egy dénár, három mérő árpa is egy dénár de az olajban és a borban ne tégy kárt."
7Mikor a negyedik pecsétet feltörte, hallottam a negyedik élőlény szavát: "Jöjj (és nézd!)" 8Erre egy fakó lovat láttam. Lovasának halál a neve, nyomában az alvilág járt. Hatalmat kapott a föld negyedrésze fölött, hogy karddal és éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön.
Az ötödik pecsét. 9Mikor az ötödik pecsétet feltörte, láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akiket Isten igéje és tanúságtételük miatt öltek meg. 10Nagy szóval kiáltották: "Urunk, te szent és igaz, meddig tartasz még ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?" 11Erre mindegyiküknek  hosszú fehér ruhát adtak és azt mondták nekik, maradjanak nyugodtan még egy rövid ideig, amíg betelik bajtársaik és testvéreik száma, akiket meg fognak ölni, akárcsak őket.
A hatodik pecsét. 12Mikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támad. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák és az egész Hold olyan, mint a vér. 13Az ég csillagai a földre hulltak, mint amint a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. 14Az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult helyéről. 15A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, a gazdagok és hatalmasok, minden rabszolga és szabad hegyi barlangokba és sziklák közé rejtőztek. 16Így kiáltottak a hegyeknek és szikláknak: "Omoljatok ránk és rejtsetek el a trónon ülőnek színe elől és a Bárány haragja elől! 17Eljött haragjuk nagy napja: ugyan ki tudna helytállni?"
Ezrek pecsétje. 1Ezután négy angyalt láttam, amint a föld négy sarkán állt és föltartóztatta a föld négy szelét, hogy ne fújjon a földön, sem a tengeren és semmiféle fán. 2Akkor láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll föl, akinél az élő Isten pecsétje volt. Hangosan rákiáltott a négy angyalra, akinek az volt a dolga, hogy ártson a földnek és tengernek: 3"Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, amíg meg nem jelöljük Isten szolgáinak homlokát!"
4Hallottam a megjelöltek számát is: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből: 5Júda törzséből tizenkétezer, Rúben törzséből tizenkétezer, Gád törzséből tizenkétezer, 6Áser törzséből tizenkétezer, Neftali törzséből tizenkétezer, Manassze törzséből tizenkétezer, 7Simeon törzséből tizenkétezer, Lévi törzséből tizenkétezer, Isszakár törzséből tizenkétezer, 8Zabulón törzséből tizenkétezer, József törzséből tizenkétezer, Benjamin törzséből tizenkétezer.

A hét pecsét titkát, feltörését sokan és sokféleképpen próbálták már értelmezni. Nos, akkor most én is álljak be a sorba és következzen az én értelmezésem: A pecsétek feltörése – mint a bevezetőben írtam – valamilyen törvények megszegését jelentheti és a hét pecsétből az első hat az isteni törvényekre vonatkozik; vannak dolgok, amiket az ember nem tehetne meg, határok amiket nem léphetne át, amihez csak a Jóistennek van joga, és ezeknek a határoknak az átlépése jelenti – szerintem – a pecsétek feltörését. Téves az a gondolatmenet, hogy bárhol a világban kellene lennie valamiféle ládának, doboznak, bárminek, amit hét pecséttel lakatoltak le. A hét pecsét feltörését a Jelenések könyvében, három szakaszra lehet bontani. Először van hat, azon belül négy amik valamiféle lovashoz kötődnek, lovas fehér, vörös, fekete és fakó lovon, majd következik az ötödik és a hatodik pecsét, és végül külön beszél a hetedik pecsét feltöréséről, mint az „Ezrek pecsétje”.
Ami minket ma élőket a legjobban érint, szerintem az az hogy ezek mind most napjainkban (azaz az utóbbi néhány évtizedben) történnek meg. Azonban az általában hangoztatottakkal ellentétben én ezt az egészet nem tartom valamiféle borzasztó világvége jövendölésnek, amit a legelején le is ír: Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt, ami föl van jegyezve  benne, mert közel az idő. Nyilvánvaló, hogy nem egy eljövendő szörnyű dolog olvasásától lennének az emberek boldogok.

Mik azok a dolgok, amiket az Ember nem tehetett volna meg? Az első négy pecsét jelenthetik az atombombát („...Egy fehér lovat pillantottam meg. A rajta ülőnek kézíja volt. Koronát nyújtottak neki, és ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.”) és általában az atomokon belüli beavatkozást; az abortusz engedélyezését (“Egy tűzvörös ló vágtatott elő. Lovasa hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Hosszú kardja volt.”) továbbá ezek jelenthetik a genetikát, génsebészetet, génmódosítást és a klónozást, de az olajjal kapcsolatos dolgokat is, hiszen írja: „Erre egy fekete lovat pillantottam meg. Lovasának kezében mérleg volt. 6A négy élőlény között szózat hallatszott: "Egy mérő gabona egy dénár, három mérő árpa is egy dénár de az olajban és a borban ne tégy kárt."
Az ötödik pecsétnél ezt írja: „...láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akiket Isten igéje és tanúságtételük miatt öltek meg...” Ez egyértelmű, vallásuk és hitük miatt nem ölhettek volna meg milliókat, az ember nem ítélkezhet embertársai felett azoknak a hite okán.
A hatodik pecsét feltöréséről így ír: “A hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támad. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák és az egész Hold olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hulltak, mint amint a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult helyéről.”
Ezek minden kétséget kizárva az időjárás fegyvereknek és a haarpnak a hatásait írják le, amikből az utóbbi években többször is megtapasztalhattunk jónéhányat. Voltak olyan földrengések, amiktől elmozdultak szigetek és voltak olyan időjárási viszonyok, amik nem természetesek, ezek szintén olyan dolgok, amik túl vannak azon a bizonyos határon.

A pecsétek közül sokan a hetediket tartják a legfontosabbnak, talán mert az az utolsó, és mert az indítja el a végidőket, a végső háborút. Mohamed azt tartotta Jézusról, hogy ő volt a legnagyobb próféta, azonban ő maga az utolsó próféta, a pecsét az Ember történetén, de én nem ebben az értelmezésben gondolom, hogy az lenne a hetedik pecsét feltörése, ha jönne most egy próféta, aki önmagában a létével feltörné a hetedik pecsétet. A hetedik pecsétet mint „ezrek pecsétje” én úgy értelmezem, hogy az lehet egy vallásnak a megtörése is, hiszen sok vallás rendkívül szigorú kereteket szab meg híveinek, és előfordulhatnak olyan helyzetek amikor ezek a szigorú szabályok betarthatatlanná válnak, tehát a hetedik pecsét feltörése szerintem egy valláshoz vagy néphez kötődik, és ilyen értelemben a muszlim-zsidó háborúra utal, aminek a kitörése előtt még 144ezer zsidó el tud menekülni, hogy aztán az Istent szolgálja.

1 megjegyzés:

 1. Érdekes megközelítés!Azon morfondíroztam,mi van,ha a színeket úgy kell értelmezni,mint pl a vörös ló a kommunizmus.Az első pecsétnél,fehér,korona,kézíj.Ez ki vagy mi lehet?Esetleg Attila?
  Második ló szerintem a kommunizmus kb 100 millió halottal.Harmadik ló fekete,méreg,olaj.Talán ez a mostani történésekre vonatkozik,iszlám állam terrorizmusa.
  Negyedik pecsétnél nincs tippem.Fakó ló,a világ negyed része felett hatalma van, halál a neve,nyomában az alvilág jár,éhínség stb.Ezt nem tudom mi vagy ki lehet.A világ negyed része kinek az uralma alatt lehet?Talán Amerika?Mondjuk ők tényleg rengeteg helyen hoztak halált a világban a demokrácia exportjukkal a mai napig is.
  Ötödik:"láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akiket Isten igéje és tanúságtételük miatt öltek meg."
  Ez szintén lehet a jelenkor eseményei az iszlám terroristák ölik a keresztényeket a közel keleten illetve sajnos már Európában is,illetve ez lehet utalás a holokausztra is,bár akkor meg az időrend nem stimmel.
  Hatodik,én is úgy gondolom,hogy a Haarp stb stb.Esetleg egy világméretű harc amitől még a hegyek is elmozdulnak képletesen értve.
  Hetedik pecsét,érdekes,hogy kelet felől jön az aki megpróbálja meggátolni,hogy a 4 angyal ártson a földnek.Keletiek?Buddhizmus?Nem tudom ki a négy angyal.Talán négy kontinens,vagy 4 alapelem.Föld,víz ,levegő,tűz.A megjelöltek száma 144000.Ezt megint nem tudom mire vélni.Nem mondom,hogy amit írtam abból egy szó is igaz,csak ötletelek:)

  VálaszTörlés