Quo vadis Homo Hungariqus 13. (Az igazi okok 1.)

Most történelmünk néhány sorsfordulójának és tragédiájának az igazi okairól szeretnék írni.
Külső erők mindigis fel akarták így vagy úgy darabolni a Kárpát-medencét, mert az egyben, egy országként, egy vezetés alatt, kimagaslóan erős hatalom tud lenni. Gazdaságilag és természeti kincsekben szinte önellátó, amihez a magyar elme adta képesség egyedülállóvá tenné ezt az országot. Ezt a szétdarabolást Atilla halála óta többször is el tudták érni. Atilla halála után a birodalma szétesett, amit csak Árpád visszajövetele után sikerült azt újraegyesíteni. 1526-ban Mohácsnál az országnak az egész vezetése odaveszett, aminek nem valamiféle gyengeség vagy szervezetlenség volt az oka, hanem az hogy a Habsburgok és az akkoriban kibontakozó kapitalista érdekek a törökökkel összefogva, azokat megtámogatva a törökökkel legyőzették Mohácsnál a magyar hadakat. Nem érv ez ellen az, hogy ...de aztán a törökök Bécset is megtámadták, a történelemben már sokszor láttunk olyat, hogy két ország egyszer szövetséges, majd rá pár évtizedre, sőt akár pár év múlva már egymás ellen fordulnak.
Ezek után Magyarország háromfelé szakításával három sokkal gyengébb országot teremtettek, mint az előtte volt egészben, egyben. A magyarság egyként védte emberöltőkön át Európát a töröktől, de tévedés azt gondolni, hogy ettől Európa hálás lett volna. Ők ezért sohasem voltak hálásak.
Trianon ma is fájdalmat jelent a magyar embereknek, fáj, mert nem értjük ezt a mérhetetlen igazságtalanságot. Ha belegondolunk, az embernek nem is az igazságtalanság fáj a legjobban, hanem az ha azt nem érti; az igazság érthetetlensége fáj. Magyarország számára az I. világháborúnak mikor lett vége? A Páduai-egyezmény aláírásakor. A magyar hadak ott álltak a határok mentén, egyetlen idegen katona sem volt az országban.
Trianonról tudni kell, hogy akkor ha így egyben hagyják Magyarországot, az rendkívül erős gazdasági konkurenciát jelentett volna Nyugat-Európának. Ekkor a magyar király IV. Károly volt a hazaáruló, aki parancsot adott a hadsereg teljes lefegyverzésére, amivel a szomszéd országoknak szabad útjuk lett a Kárpátokon belülre. Ezután a háború "elvesztésére" és nemzetiségi okokra hivatkozva az ország nagy részét hozzácsatolták környező-, és akkor megalkotott országokhoz, de a sok kis ország így külön-külön gyakorlatilag mind gazdaságilag életképtelenek. A másik fontos dolog az I. világháborúval kapcsolatban, hogy abba az Osztrák-Magyar Monarchia a közös hadsereggel (K und K) lépett be, ami mellett ott volt külön a magyar hadsereg is, de a Monarchiának a másik felét Ausztriát nem sújtották a mienkhez hasonló büntetésekkel és terület elvétellel.
A Kárpát-medencét az évszázadok folyamán sokszor szét akarták szedni, hogy az ne egy közigazgatási- hatalmi rendszerben működjön, ez az igazi oka többek között Mohácsnak is, Trianonnak is, és mindazoknak a döntéseknek, melyekkel a XX. században országrészeket vettek el, vagy területeket nem adtak vissza. A Kárpát-medence egysége, és ehhez még a magyar gondolkozásmód különlegessége együtt mindennél erősebb országot tudna létrehozni és működtetni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése