A "megy" ige szinonimái

A magyar nyelv árnyaltságához egy gyűjtemény, a "megy ige szinonimái, összesen eddig 227. Ez is egy folyamatosan bővülő lista, ezért ide is néha érdemes visszanézni.

1. andalog   77. járkócsál   153. sétafikál
2. araszol   78. járkócsol   154. sétál
3. ámbolyog   79. járkószál   155. settenkedik
4. áramlik (a tömeg)   80. jön   156. (el)siet
5. baktat   81. jön-megy   157. siklik
6. ballag   82. jöszmékel   158. skerázik
7. bandukol   83.   159. slattyog
8. barangol   84. kacsázik   160. (el)slisszol
9. battyog   85. kajtat   161. somfordál
10. biceg   86. kalótyál   162. sompolyog
11. (el)billeg   87. kaptat   163. (el)söpör (vmi mellett)
12. (el)bitangol   88. katangol   164. sprintel
13. blattyog   89. kecmereg   165. spurizik
14. bódorog   90. (el)kerekezik   166. suhan
15. bóklászik   91. (el)klappog   167. sunnyog
16. bolyong   92. kóborog   168. surran
17. botladozik   93. kóborol   169. (el)surrog
18. botorkál   94. kocog   170. sümmög
19. bukdácsol   95. kódorog   171. sündörög
20. cammog   96. kolbászol   172. (el)süvít
21. caplat   97. kóricál   173. (el)süvölt
22. cikázik   98. kóringyál   174. szalad
23. cirkál   99. korzózik   175. száguld
24. csalinkázik   100. koslat   176. (el)szédeleg
25. csámborog   101. kószál   177. szedi a csülkét
26. csámpázik   102. (el)kotor (vmi mellett)   178. szedi a lábát
27. csángál   103. (el)kotródik   179. szedi a virgácsait
28. császkál   104. kóvályog   180. (el)szelel
29. csatangol   105. köröz   181. szlalomozik
30. (pl. be)csattog   106. kujtorog   182. (el)szökdécsel
31. csavarog   107. kullog   183. szökell
32. cselleng   108. kúszik   184. talpal
33. cserkel   109. kutyagol   185. (ide-, oda)tart
34. csetlik-botlik   110. lép   186. (el)támolyog (onnan)
35. csoszog   111. (fel)lépcsőzik   187. (át)táncol (vmin)
36. csörtet   112. lépdegél,   188. (el)tántorog (onnan)
37. csurbog   113. lépdel   189. téblábol
38. csúszik-mászik   114. lépked   190. tébolyog
39. (el)csúszkál   115. lépdes   191. (el)teker (biciklivel)
40. döcög   116. lézeng   192. tekereg
41. (el)dölöngél   117. (el)libeg   193. (el)teper (vki mellett)
42. (el)dübörög   118. lófrál   194. ténfereg
43. (el)dülöngél   119. lohol   195. (el)tép (vki mellett)
44. farol   120. lopakodik   196. (be)tér (vhova), ki-, stb
45. (oda)fárad   121. lopakszik   197. tévelyeg
46. fellépcsőzik   122. lót-fut   198. tipeg
47. flangál   123. lődörög   199. tipeg-topog
48. (át)furakodik   124. masíroz   200. tipereg
49. (át)furakszik   125. mászkál   201. tódul
50. fut   126. megy   202. tolakszik
51. futkározik   127. mendegél   203. tolat
52. galoppozik   128. menetel   204. tolja magát
53. (át)gázol (vmin)   129. nyaka közé veszi a lábát   205. tolong
54. göcög   130. nyakába veszi a lábát   206. toszítja a pocakját
55. gördül   131. nyargal   207. totyog
56. görög   132. nyomja magát   208. (ki)tör (vhonnan)
57. (el)gurul   133. nyomul   209. törtet
58. guzsérozik   134. (el)ódalog   210. tötymörög
59. gyalogol   135. oldalazik   211. trappol
60. gyün   136. oldalog   212. tülekedik
61. gyüszmékel   137. oson   213. (el)ugrabugrál (onnan)
62. (el)hajt   138. (oda)óvakodik   214. (el)ugrál (onnan)
63. halad   139. özönlik (a tömeg)   215. (le)ugrik (pl. a boltba)
64. (be)hatol   140. ődöng   216. üget
65. hátrál   141. őgyeleg   217. (át)vág (vmin)
66. (el)hordja az irháját   142. poroszkál   218. vágtat
67. hömpölyög (a tömeg)   143. (el)porzik   219. vágtázik
68. (el)húz (vki mellett)   144. (el)pöfög (az autó)   220. vándorol
69. húzza a belét   145. repeszt   221. vánszorog
70. húzza a lábát   146. robog   222. (el)viharzik
71. (el)imbolyog   147. rohan   223. vigyázzt ver
72. (el)inal   148. (be)ront (vhova)   224. vonszolja magát
73. iramlik   149. rója a köröket   225. vonul
74. iszkol   150. sántikál   226. zakatol (a vonat)
75. jár   151. sántít   227. zarándokol
76. jár-kel   152. (el)sasszézik      

23 megjegyzés:

 1. behatol (valahová)
  csalinkázik

  VálaszTörlés
 2. bejár (területet), cepedliz, elpucol, egerész, túráz

  VálaszTörlés
 3. (át,be,el,fel,ki)kísér, követ, lemarad, (el,szét)széled, oszlik

  VálaszTörlés
 4. térül-fordul, eltérül, kitér, (erre, arra)tart, (erre, arra)tendál, (erre, valakihez)közeledik, (arra, el)távolodik, házal, vigyázzt ver(katonai díszmenet), (el,be,ki,át)billeg, (el,be,ki,át)libben, beesik, átjár, körüljár, kijár

  VálaszTörlés
 5. furakodik, otthagy

  VálaszTörlés
 6. elhúzza a csíkot

  VálaszTörlés
 7. dzsasztáz,(el)illan,mén

  VálaszTörlés
 8. A 205-ös vigyázt ver, szerintem vigyázzt ver.

  VálaszTörlés
 9. A felkapja a nyúlcipőt az szerintem sokkal inkább elmenekül mint megy.

  VálaszTörlés