A "megy" ige szinonimái

A magyar nyelv árnyaltságához egy gyűjtemény, a "megy ige szinonimái, összesen eddig 228. Ez is egy folyamatosan bővülő lista, ezért ide is néha érdemes visszanézni.

1. andalog   77. járkócsál   153. sétafikál
2. araszol   78. járkócsol   154. sétál
3. ámbolyog   79. járkószál   155. settenkedik
4. áramlik (a tömeg)   80. jön   156. (el)siet
5. baktat   81. jön-megy   157. siklik
6. ballag   82. jöszmékel   158. skerázik
7. bandukol   83.   159. slattyog
8. barangol   84. kacsázik   160. (el)slisszol
9. battyog   85. kajtat   161. smurran
10. biceg   86. kalótyál   162. somfordál
11. (el)billeg   87. kaptat   163. sompolyog
12. (el)bitangol   88. katangol   164. (el)söpör (vmi mellett)
13. blattyog   89. kecmereg   165. sprintel
14. bódorog   90. (el)kerekezik   166. spurizik
15. bóklászik   91. (el)klappog   167. suhan
16. bolyong   92. kóborog   168. sunnyog
17. botladozik   93. kóborol   169. surran
18. botorkál   94. kocog   170. (el)surrog
19. bukdácsol   95. kódorog   171. sümmög
20. cammog   96. kolbászol   172. sündörög
21. caplat   97. kóricál   173. (el)süvít
22. cikázik   98. kóringyál   174. (el)süvölt
23. cirkál   99. korzózik   175. szalad
24. csalinkázik   100. koslat   176. száguld
25. csámborog   101. kószál   177. (el)szédeleg
26. csámpázik   102. (el)kotor (vmi mellett)   178. szedi a csülkét
27. csángál   103. (el)kotródik   179. szedi a lábát
28. császkál   104. kóvályog   180. szedi a virgácsait
29. csatangol   105. köröz   181. (el)szelel
30. (pl. be)csattog   106. kujtorog   182. szlalomozik
31. csavarog   107. kullog   183. (el)szökdécsel
32. cselleng   108. kúszik   184. szökell
33. cserkel   109. kutyagol   185. talpal
34. csetlik-botlik   110. lép   186. (ide-, oda-)tart
35. csoszog   111. (fel)lépcsőzik   187. (el)támolyog (onnan)
36. csörtet   112. lépdegél   188. (át)táncol (vmin)
37. csurbog   113. lépdel   189. (el)tántorog (onnan)
38. csúszik-mászik   114. lépked   190. (el)teker (biciklivel)
39. (el)csúszkál   115. lépdes   191. tekereg
40. döcög   116. lézeng   192. (el)teper (vki mellett)
41. (el)dölöngél   117. (el)libeg   193. téblábol
42. (el)dübörög   118. lófrál   194. tébolyog
43. (el)dülöngél   119. lohol   195. ténfereg
44. farol   120. lopakodik   196. (el)tép (vki mellett)
45. (oda)fárad   121. lopakszik   197. (be)tér (vhova), ki-, stb
46. fellépcsőzik   122. lót-fut   198. tévelyeg
47. flangál   123. lődörög   199. tipeg
48. (át)furakodik   124. masíroz   200. tipeg-topog
49. (át)furakszik   125. mászkál   201. tipereg
50. fut   126. megy   202. tódul
51. futkározik   127. mendegél   203. tolakszik
52. galoppozik   128. menetel   204. tolat
53. (át)gázol (vmin)   129. nyaka közé veszi a lábát   205. tolja magát
54. göcög   130. nyakába veszi a lábát   206. tolong
55. gördül   131. nyargal   207. toszítja a pocakját
56. görög   132. nyomja magát   208. totyog
57. (el)gurul   133. nyomul   209. (ki)tör (vhonnan)
58. guzsérozik   134. (el)ódalog   210. törtet
59. gyalogol   135. oldalazik   211. tötymörög
60. gyün   136. oldalog   212. trappol
61. gyüszmékel   137. oson   213. tülekedik
62. (el)hajt   138. (oda)óvakodik   214. (el)ugrabugrál (onnan)
63. halad   139. özönlik (a tömeg)   215. (el)ugrál (onnan)
64. (be)hatol   140. ődöng   216. (le)ugrik (pl. a boltba)
65. hátrál   141. őgyeleg   217. üget
66. (el)hordja az irháját   142. poroszkál   218. (át)vág (vmin)
67. hömpölyög (a tömeg)   143. (el)porzik   219. vágtat
68. (el)húz (vki mellett)   144. (el)pöfög (az autó)   220. vágtázik
69. húzza a belét   145. repeszt   221. vándorol
70. húzza a lábát   146. robog   222. vánszorog
71. (el)imbolyog   147. rohan   223. (el)viharzik
72. (el)inal   148. (be)ront (vhova)   224. vigyázzt ver
73. iramlik   149. rója a köröket   225. vonszolja magát
74. iszkol   150. sántikál   226. vonul
75. jár   151. sántít   227. zakatol (a vonat)
76. jár-kel   152. (el)sasszézik   228. zarándokol

23 megjegyzés:

 1. behatol (valahová)
  csalinkázik

  VálaszTörlés
 2. bejár (területet), cepedliz, elpucol, egerész, túráz

  VálaszTörlés
 3. (át,be,el,fel,ki)kísér, követ, lemarad, (el,szét)széled, oszlik

  VálaszTörlés
 4. térül-fordul, eltérül, kitér, (erre, arra)tart, (erre, arra)tendál, (erre, valakihez)közeledik, (arra, el)távolodik, házal, vigyázzt ver(katonai díszmenet), (el,be,ki,át)billeg, (el,be,ki,át)libben, beesik, átjár, körüljár, kijár

  VálaszTörlés
 5. furakodik, otthagy

  VálaszTörlés
 6. elhúzza a csíkot

  VálaszTörlés
 7. dzsasztáz,(el)illan,mén

  VálaszTörlés
 8. A 205-ös vigyázt ver, szerintem vigyázzt ver.

  VálaszTörlés
 9. A felkapja a nyúlcipőt az szerintem sokkal inkább elmenekül mint megy.

  VálaszTörlés