Quo vadis Homo Hungariqus 9. (A sumér miért lenne finnugor?)

Az alábbi bejegyzés szószerint a forrásban megjelölt emberiseg.hu oldalról van átmásolva. A benne foglaltakkal teljes mértékben egyetértek, és azt hiszem ezek egyértelmű tények. Ami kérdést felvetettek bennem ezek a gondolatok: Ha ez ennyire egyértelmű, akkor a hivatalos álláspont még mindig miért ragaszkodik a finnugor elmélethez? Ezt a kérdést az a tény is tovább erősíti, hogy már bizonyított az is, miszerint az egész finnugor elméletet a Habsburgok megrendelésére kreálták. Ezt olvasva még inkább aktuális a kérdés: Quo vadis Homo Hungariqus, hová mész magyar ember?

Akkor következzék az emberiseg.hu oldalon található írás:

Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta: 1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A sumir nyelv – 7000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török “unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.

Megjegyezem, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumirral.

És végezetül néhány érdekesség:
1) Embertani szempontból nézve az ú.n. finnugor népek embertanilag, azaz fajilag MONGOLOID népek. Szakállatlan, szőrtelen, sárga bőrszínű, ferdeszemű emberek. A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű. Azaz embertanilag sincs semmi közünk a finnugor népekhez.
2) Népzenei szempontból: Érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és Perzsiában végzett népzenei kutatásairól készült magyar nyelvű könyvét a MTA eltüntette még megjelenése idején, és mind a mai napig NEM hozzáférhető Magyarországon!
Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki elolvashatja. A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a következőket:
-       A török és magyar népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása szerint.
-       A perzsa és magyar népzene 42 % egyezést mutat.
-       A finn és magyar népzene 2 % egyezést mutat.
Azaz népzenei szempontból minden bizonyíték arra mutat, hogy török eredetű nép vagyunk.
3) Nyelvi szempontból:
John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a sumir írást.
Lenormant (francia) kutató megállapította hogy a mai nyelvek közül a magyar áll a sumirhoz a legközelebb.
Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a sumir nyelv nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben.
A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török unokaöccs fokon áll, hasonlóság tekintetében a sumirral, a magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. A alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.
Nyelvi szempontból nézve tehát ANGOL, FRANCIA tudósok szerint a MAGYAR nyelv mondhatni egyenesági leszármazottja a Sumirnak.
4) Régészeti bizonyítékok:
A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai – racka juh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk magyarokon kívül SENKI MÁSNAK nincsenek ilyen állatai a világon.

Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is, Erdélyben Tatárlakán végzett ásatások során került napfényre több ezer égetett agyagtábla, melyeken sumir írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek eredményeként a Francia Tudományos Akadémia a következőket állapította meg:
1. Az Erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1.500 évvel régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem EURÓPÁBAN, ERDÉLYBEN kezdődött?
2. Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami igazi világszenzáció volt.

S amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű lelkesedéssel ELHALLGATOTT: Én csak New Yorkban olvastam erről, 'Pesten a mai napig senki sem hallott erről egyetlen árva szót sem. Azaz, embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra, és magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen VALÓTLAN elmélet. Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a magyar lakosság pénzét. Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek (lásd. Trianon 1920. június 4.)

Forrás: Emberiseg.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése